SHIPPING INFO

ข้อมูลการจัดส่ง
  1. สินค้าจะถูกจัดส่งให้แก่ท่านในวันทำการเท่านั้น (จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. สินค้าจะถูกจัดส่งหลังชำระเงิน 1 วัน ก่อนเวลา 11.00 น
  3. กรณีชำระสินค้าหลังเวลา 17.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งในรอบถัดไป
  4. สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้จากเลขพัสดุที่ถูกส่งไปทางอีเมล์ของท่าน
**สำหรับลูกค้าที่เลือกวิธีจัดส่งแบบเอ็กซ์เพรส จะได้รับสินค้าภาย 3 วัน / วิธีจัดส่งแบบธรรมดาภายใน 7 วัน