RETURN POLICY

การคืนสินค้า
หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน https://www.lifeford.com กรุณาทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้ค่ะ
  1. ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่ 02 726 2300-3(เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -17.30 น.) เพื่อแจ้งความประสงค์ในการคืนของ โปรดทราบว่าการรับคืนผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการให้ทันที กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ 02 726 2300-3 * โปรดทราบว่าทุกผลิตภัณฑ์ของ lifeford จะถูกแพ็คอย่างดี เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย
  2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม
  3. เมื่อได้รับอนุมัติการคืนสินค้าเเล้ว กรุณาส่งสินค้ากลับมาตามที่อยู่บริษัทเเละห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง
  4. จากนั้นเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราแล้ว ทางเราจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน โดยวิธีดังกล่าวนี้
    • ทางบริษัทจะออกเช็คในนามผู้สั่งซื้อโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานของผู้สั่งซื้อดังนี้
    • -  สำเนาบัตรประชาชน (ขีดคร่อมว่าใช้สำหรับการทำเรื่องขอคืนเงินจากไลฟ์ฟอร์ดเเละเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)   
    • -  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อเดียวกับบัตรประชาชน

      * โปรดทราบว่าการคืนเงินจะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 7-15 วันทำการหลังจากยกเลิกการสั่งซื้อหรือคืนสินค้า ทาง https://www.lifeford.com จะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

      *ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "สินค้าเสียหาย" เราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุด โปรดทราบ : เฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก https://www.lifeford.com เท่านั้นที่สามารถคืนเงินผ่านทางแผนกออนไลน์ช้อบปิ้งได้*

หมายเหตุ * ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้ ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้ หากท่านมีคำถามเรื่องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02 726 2300-3 หรือทางอีเมล์ support@lifeford.com

สินค้าเสียหาย
เมื่อพัสดุสินค้าที่ท่านสั่งซื้อมาถึง กรุณาตรวจสอบกล่องบรรจุสินค้าว่าเสียหายจากการขนส่งหรือไม่ โปรดทราบว่าการบุบฉีกขาดที่เกิดจากการขนส่งเป็นเรื่องปกติ หากสินค้าภายในได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเราทันทีที่ 02 726 2300-3 กรุณา ระบุเลขหมายเลขคำสั่งซื้อมาพร้อมกับที่อยู่อีเมล์ของท่านและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ท่านสามารถช่วยให้การดำเนินการง่ายขึ้นได้ โดยการส่งกล่องพัสดุพร้อมทั้งสินค้าในสภาพที่ท่านได้รับกลับมายังเราเพื่อ การตรวจสอบกับผู้ขนส่งต่อไป
รับประกันความพึงพอใจ
* หากมีความผิดพลาดประการใดที่ทำ ให้ท่านไม่พึง พอใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กับ https://www.lifeford.com โปรดส่งสินค้ากลับมาให้เราภายใน 7 วันหลังจากวันซื้อเพื่อการคืนเงินให้แก่ท่านในจำนวนเต็มของราคาสินค้าต่อไป