PRIVACY POLICY

บริษัท ไลฟ์ฟอร์ด(ประเทศไทย) จำกัด  เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญแก่ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับเราไว้  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ  รวมถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการ ซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวอื่นๆ    ข้อมูลที่เราได้มากลูกค้า    เรา อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ ร้านค้า โซเชียลมีเดีย หรือการจัดงานอีเว้นท์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค รวมถึงการรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติ เช่น คุกกี้


ข้อมูลที่ท่านให้

ท่าน อาจเคยให้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของท่าน กับเราไว้คราวหนึ่ง คราวใด เช่นการจัดงานส่งเสริมการขาย และเราได้จัดเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของท่านไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ของเรา หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนไซต์ หรือในร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเรา  ซึ่งข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

- ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
- อายุและวันเกิด
- เพศ
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน *ขอท่านรับทราบว่า รหัสผ่านของท่าน เราจะจัดเก็บด้วยการเข้ารหัส MD5 เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของท่านจากแฮกเกอร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรชำระเงินของท่าน วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ และที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน)
- ความสนใจในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา
- ข้อมูลในการแนะนำบอกต่อเพื่อน

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ ในการ

- ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน 

- ให้บริการแก่ท่าน 

- ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน 

- สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน 

- ตอบคำถามของท่าน

- สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่อง การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ อื่นๆ

- นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

 

ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อ ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lifeford.com นี้ เราจะเก็บข้อมูลของท่าน ด้วยการใช้ เซสซั่น  คุกกี้ การเก็บข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์

 

เทคโนโลยีที่เราใช้ เซสซั่น คุกกี้  การเก็บข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์

Session

เป็นคุณสมบัติของ PHP ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไปที่ช่วยในการติดตามและตรวจสอบสถานะต่างๆ ของผู้ใช้  โดยเราจะต้องสร้างตัวแปร session เพื่อเก็บค่าต่าง ๆ ที่ต้องการไว้  ซึ่งความคงอยู่ของตัวแปร session นี้จะขึ้นกับวินโดว์ของเว็บบราวเซอร์  ไม่ขึ้นกับไฟล์ PHP  ที่สร้างตัวแปรนั้น  กล่าวคือ  หลังจากตัวแปร session ถูกสร้างขึ้นมาโดยไฟล์ PHP ไฟล์หนึ่งแล้ว  เราจะสามารถอ้างอิงถึงตัวแปรนั้นได้จากไฟล์ PHP อื่นๆ ด้วย  ตราบใดที่ผู้ใช้ยังคงเข้าถึงไฟล์ PHP ในเว็บไซท์ของเราโดยใช้วินโดว์เดิมอยู่

Cookie

หมายถึง  ข้อมูลที่เราส่งไปเก็บไว้ในเครื่องของผู้ใช้  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผู้ใช้แต่ละคน  โดยหลังจากที่เราส่ง cookie  ไปยังเครื่องของผู้ใช้แล้วถ้าหาก cookie  ยังไม่หมดอายุ (expire) เมื่อผู้ใช้เรียกดูไฟล์ PHP อื่น ๆ ในไดเร็คทอรีเดียวกับไฟล์ PHP ที่สร้าง cookie ขึ้นมา บราวเซอร์ก็จะส่ง cookie นั้นมายังเซิร์ฟเวอร์  ซึ่ง PHP จะนำ cookie มากำหนดเป็นตัวแปรให้เราสามารถตรวจสอบค่าได้ต่อไป
การติดตามสถานะของผู้ใช้ด้วย session และ cookie มีข้อแตกต่างกันดังนี้

Cookie ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรากำหนดไว้ตอนสร้าง หรือเราสั่งให้หมดอายุเอง ไฟล์ที่เรียกใช้จะต้องอยู่ในโฟล์ดอร์เดียวกันกับไฟล์ที่สร้างตัวแปรนั้นขึ้นมา

Session ขึ้นอยู่กับวินโดว์ของบราวเซอร์ที่กำลังใช้งาน ไม่จำกัด เพราะขึ้นกับวินโดว์ที่ใช้ บราวซ์เข้ามา ถ้าวินโดวส์ถูกปิดลงไปก็เป็นอันสิ้นสุด session

http://ict.moph.go.th/elearning/phpdwmx/DWMX_CH16_Session_Cookie.htm

 

การให้บริการโดยบุคคลภายนอก

 เรา อาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอกสำหรับไซต์นี้ เช่น บริการของคอร์เมตริกส์ และ Google Analytic, Google Adword ผู้ให้บริการที่ให้บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น  Session Cookie การเก็บข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการเหล่านี้ (ซึ่งรวมทั้งที่อยู่ ip  address ) จะถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้ความสามารถของคอร์เมตริกส์ในการวิเคราะห์กิจกรรมการเยี่ยม ชมของท่านบนเว็บไซต์นี้ก็ได้ หากต้องการปิดการทำงานของคุกกี้กูเกิลอนาลิติกส์  สามารถทำได้ บางเบราเซอร์จะแสดงให้เห็นว่าคุกกี้กำลังถูกส่งไปเมื่อใด และจะอนุญาตให้ท่านปฏิเสธคุกกี้เป็นครั้งๆไป

 

การโฆษณาแหล่งเป้าหมาย

 เรา ยังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่นๆ ด้วยการใช้ Session และ  Cookie บนเว็บไซต์และอีเมล์ของเรา บนเว็บไซต์และอีเมล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บนเว็บไซต์ของ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ บริการที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ กระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการ และติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้านการตลาดของเรา ถ้าท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงข่ายโฆษณาเหล่านี้  กรุณาติดต่อเรา 02 726 2300-3

 

ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เรา ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน หรือเปิดเผยโดยประการอื่น นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ส่วน ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด  

 

สิทธิและทางเลือกของท่าน

เรา ขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบ รวมจากท่าน เช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เราติดต่อกับท่านในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์ หรือการยื่นคำขอโปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้   

- การเลือกไม่รับอีเมล์

ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล์ได้ทุกเวลา หากอีเมล์นั้นๆ กวนใจท่าน โดยการยกเลิกบริการรับข่าวสาร ในส่วนของ Unsubscribe News

- การเลือกไม่รับเอกสารสารทางไปรษณีย์

ท่าน อาจขอให้เราหยุดส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์  ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นการส่งวัสดุส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ ด้วยการติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างของเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อเราที่ 02-726 2300-3

- การเลือกไม่รับข้อความ

ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ (SMS) ด้วยการส่งอีเมล์ไปที่ support@lifeford.com

- การถอนความยินยอม

ท่าน อาจถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใดๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณี การถอนความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเรา  

- การตรวจสอบ การทำให้เป็นปัจจุบัน และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภาย ใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึง และได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้น หรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของ กฎหมายท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมล์ไปที่ support@lifeford.com

การโอนข้อมูล

เรา อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับท่าน ไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศที่รวบรวมข้อมูลแต่แรกก็ได้ ประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวกันกับ ประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลแต่แรกก็ได้ เมื่อเราโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลนั้นตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หาก ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ แต่ท่านจะทำการ Register เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเราไม่ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า “ท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ” เว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเราโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

วิธีการป้องกันดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรา มีวิธีป้องกันข้อมูลของท่าน โดยการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ในระบบเว็บเซิรืฟเวอร์ของเรา ระบบถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือการแฮกเกอร์ข้อมูลเพื่อใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้เว็บไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่า สุดเมื่อใด

ได้รับการรับรอง

 

วิธีการติดต่อกับเรา

หาก ท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่support@lifeford.comหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 723 2300-3

 

ท่านยังอาจเขียนจดหมายส่งไปที่

 บริษัท ไลฟ์ฟอร์ด(ประเทศไทย)จำกัด
73 ถ.เฉลิมพระเกียรติ  แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพฯ 10250